0
09045730864

ضریب بتا

ضریب بتا یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در میزان ریسک پرتفوی سرمایه گذاری شما می باشد.

به تعبیر ساده، ضریب بتا میزان همبستگی روند سهام با روند بازار را نشان می دهد.

برای آنکه ریسک غیر سیستماتیک سرمایه گذاری خود را در حد معقول و منطقی نگه داریم، میبایست به همبستگی رفتاری سهام و کلیت بازار توجه داشته باشیم.

ضریب بتا می تواند مثبت، صفر یا منفی باشد.

 

ضریب بتا ۷ حالت و تفسیر مختلف دارد:

 

 ۱/ بزرگتر از ۱ باشد

در این صورت تغییرات قیمت سهام از تغییرات کلیت بازار (شاخص کل) شدید تر خواهد بود.

 مثال/ اگر ضریب بتا برابر ۳ باشد، با هر ۱% رشد شاخص بورس، قیمت سهام ۳% رشد خواهد کرد.

 

۲/ برابر ۱ باشد

در این حالت تغییرات قیمت سهام و تغییرات کلیت بازار (شاخص کل) برابر خواهد بود.

 

۳/ بین صفر و ۱ باشد

در این صورت تغییرات قیمت سهام از تغییرات کلیت بازار (شاخص کل) ضعیف تر خواهد بود.

 مثال/ اگر ضریب بتا برابر ۰٫۶ باشد، با هر ۱% رشد شاخص بورس، قیمت سهام ۰٫۶% رشد خواهد کرد.

 

۴/ صفر باشد

در این صورت هیچگونه رابطه ای میان شاخص کل و قیمت سهام وجود ندارد. در واقع در این حالت، ضریب بتا اطلاعات خاصی از سهم به ما نمی دهد.

 

 ۵/ بین صفر و منفی یک باشد

در این صورت تغییرات قیمت سهام با شدت کمتری، برعکس تغییرات کلیت بازار (شاخص کل) خواهد بود.

بعنوان مثال اگر ضریب بتا برابر ۰٫۵- باشد، با هر ۱% رشد شاخص بورس، قیمت سهام ۰٫۵% افت خواهد کرد.

 

 ۶/ برابر منفی ۱ باشد

در این حالت تغییرات قیمت سهام برابر تغییرات شاخص کل ولی در جهت عکس آن خواهد بود.

 

۷/  کوچکتر از منفی یک باشد

در این حالت تغییرات قیمت سهام در جهت عکس تغییرات قیمت بازار و با شدت بیشتر خواهد بود.

 مثال/ اگر  بتا ۳- باشد، با هر ۱% رشد شاخص بورس، قیمت سهام ۳% کاهش خواهد یافت.

 

نکته ی مهمی که درباره ی این ضریب وجود دارد، قابلیت سنجش میزان هیجان بازار است.

بدین صورت که هر گاه ضرایب بتای سهام حاضر در یک صنعت بطور کلی فاصله ی زیادی با عدد ۱ داشته باشند، می توان نتیجه گرفت سهامداران آن صنعت بطور هیجانی و احساسی اقدام به خرید و فروش سهم خود می کنند.

بعنوان مثال اگر از ۱۰ نماد حاضر در یک صنعت بورسی، ۸ نماد چنین شرایطی داشته باشند، می توان شرایط صنعت را هیجانی قلمداد کرد.

برای بررسی ضریب بتای کلیت پرتفو سهام، باید مجموع ضریب بتای هر سهم در وزن سهم از پرتفوی را در نظر گرفت:

 

 

ضریب بتا

 

 

بعنوان مثال اگر پرتفوی شما شامل سهم A  با وزن ۷۰% و بتا ۱٫۳ و سهم B با وزن ۲۰% و بتا ۰٫۷ و سهم  C با وزن ۱۰% و  بتا ۰٫۹- باشد، ضریب بتا کل پرتفو برابر خواهد بود با : ۰٫۹۶

بنابراین می توان گفت بازدهی این پرتفو تقریبا برابر با بازدهی شاخص کل و هم راستای با آن خواهد بود.

برای محاسبه ی ضریب بتا از فرمول زیر استفاده میشود:

 

ضریب بتا

 

در این فرمول بازدهی سهام و بازدهی بازار حضور دارد.

 

بهترین استراتژی خرید و فروش با توجه به ضریب بتا چیست؟

با توجه به اینکه ضریب بتا رابطه ی سهم با شاخص کل را نشان می دهد، استفاده از مفهوم آن بستگی زیادی به شرایط بازار خواهد داشت.

در صورتی که روند بازار صعودی باشد، باید به دنبال سهم هایی باشیم که هم راستای با بازار حرکت می کنند؛ یعنی ضریب بتای مثبت دارند.

حال با توجه به میزان اطمینان از روند بازار میتوان نماد هایی را انتخاب کرد که ضریب بتای بیشتر از یک نیز دارند.

در طرف مقابل، در مواقعی که روند شاخص کل نزولی میباشد، باید به دنبال سهم هایی باشیم که ضریب بتای منفی دارند؛ چون این سهام بر خلاف روند نزولی بازار بازدهی مثبت خواهند داشت.

با توجه به اینکه ماهیت بازار های نزولی با ریسک زیادی همراه است، بهتر است سراغ سهامی که ضرایب بتای کمتر از منفی یک دارند، نروید.

 

به صورت کلی برای چینش سبد شخصی میتوان ترکیبی از سهم ها با ضرایب بتای مختلف را به کار برد تا ریسک سرمایه گذاری شما کاهش یابد. 

 

شما میتوانید در سایت نمادرنک ضریب بتا را مشاهده کنید البته باید در تنظیمات نمایش تیک ضریب بتا را بزنید.

درخواست مشاوره بورسنامه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *