0
09045730864

بترانس

پاسخ داده شده بسته شده
0
0

بترانس 

با سلام لطفاً تحلیل بترانس را در وبسایت قرار دهید

این بهترین پاسخ ممکن است
0
0

بترانس

 

بترانس

  • در محدوده 315 تومان مقاومت سنگینی دارد و در حال حاضر کندل نزولی قوی ثبت کرده است.
  • در صورت عبور از این مقاومت میتوان هدف میان مدتی 420 تومان را در نظر گرفت
  • مسیر احتمالی برای کوتاه مدت سهم ترسیم شده است
نمایش 1 نتیجه