0
09045730864

کاما

پاسخ داده شده بسته شده
0
0

کاما

با سلام و خسته نباشید.

کاما تا چه عددی صعود خواهد کرد

این بهترین پاسخ ممکن است
0
0

کاما

 

کاما

  • وضعیت بنیادی مناسب
  • نزدیکترین حمایت 1250 تومان
  • در صورت حفظ این حمایت، تا مقاومت ترسیم شده میتواند رشد داشته باشد
نمایش 1 نتیجه