0
09045730864

لپارس - ثاخت

پاسخ داده شده بسته شده
0
0

لپارس 

ثاخت 

تحلیل لپارس-ثاخت لطفا در وبسایت قرار دهید.

این بهترین پاسخ ممکن است
0
0

لپارس

لپارس

  • وضعیت بنیادی معمولی
  • ورود کم ریسک در محدوده 8000 تومان
  • بالاتر توصیه به ورود نداریم
  • هدف میان مدتی : 16800

 

 


ثاخت

ثاخت

  • در صورت اصلاح دوباره تا محدوده حمایتی از گزینه های جذاب سرمایه گذاری است
  • محدوده خرید کم ریسک : 220 تومان
  • هدف : 320 تومان
نمایش 1 نتیجه