0
09045730864

میهن و بزاگرس

پاسخ داده شده بسته شده
0
0

لطفا میهن و بزاگرس

 

  • مجید درخواست شده در 9 ماه پیش
  • آخرین ویرایش 9 ماه پیش
این بهترین پاسخ ممکن است
0
0

میهن

میهن 

  • محدوده کم ریسک ورود : 330 . بهتره برای ورود سنگین تا شکست روند نزولی صبر کنید
  • مقاومت : 450
  • هدف : 730

بزاگرس

بزاگرس

  • در 630 مقاومت سنگین دارد و تا شکسته نشدن آن توصیه به ورود نداریم.
  • اگر این سهم رو دارید در این محدوده یک پله سبک کنید
  • در صورت تثبیت بالای این مقاومت میتوانید برای اهداف 1000 و 1300 تومان ورود کنید
نمایش 1 نتیجه