0
09045730864

قثابت

پاسخ داده شده بسته شده
0
0

قثابت

سلام . تحلیل سهم قثابت را میخواستم . ممنون

این بهترین پاسخ ممکن است
0
0

قثابت

قثابت

به لحاظ بنیادی وضعیت جالبی ندارد.

تکنیکالی در محدوده کم ریسک برای پله اول قرار دارد.

هدف این سهم را میتوان 712 تومان در نظر گرفت.

نمایش 1 نتیجه