0
09045730864
محتوای بتا
ریسک خرید سهام

ریسک خرید سهام چقدر است؟

ریسک خرید سهام امری اجتناب‌ناپذیر است. سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری متداول‌ترین نوع سرمایه‌ گذاری ها هستند. اما هیچ تضمینی برای سودآوری هنگام خرید سهام وجود ندارد. این موضوع سهام را به یکی از پرخطرترین سرمایه‌گذاری ها تبدیل می‌کند. ...
ضریب بتا

ضریب بتا

ضریب بتا یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در میزان ریسک پرتفوی سرمایه گذاری شما می باشد. به تعبیر ساده، ضریب بتا میزان همبستگی روند سهام با روند بازار را نشان می دهد. برای آنکه ریسک غیر سیستماتیک سرمایه ...