0
09045730864
محتوای بلاکچین
powpos4

اثبات سهام یا اثبات کار

ابتدایی ترین گام سرمایه‌گذاری در رمز ارزها، آگاهی از روش عملکر و میزان ایمنی آنها است. ساز و کار اجماع یکی از ریشه ای ترین و اصلی ترین اجزای شبکه‌های بلاک چین است. مکانیسم اجماع، امنیت دارایی‌های افراد را تامین ...
What is BlockChain

بلاک چین چیست؟

بلاک چین چیست؟   بلاک چین سیستمی برای ثبت اطلاعات و گزارش دهی است. یکی از ویژگی های مهم سیستم بلاک چین اشتراک اطلاعات ذخیره شده در سیستم میان اعضای آن است. در نتیجه امکان حذف و دستکاری اطلاعات و ...