0
09045730864
محتوای تحلیل صنعت لاستیک
تحلیل پتایر

تحلیل پتایر

  در این مقاله از آکادمی بورسنامه به تحلیل شرکت ایران تایر با نماد پتایر می پردازیم.  تحلیل پتایر با توجه به پتانسیل های بالای این شرکت و نیز درخواست کاربران انجام شده است.   ماهیت کسب و کار فعالیت ...
صنعت لاستیک

تحلیل صنعت لاستیک

در این مقاله یکی از صنایع سودآور کشور، یعنی صنعت تولید لاستیک را مورد بررسی قرار می دهیم. با توجه به تحریم های بین المللی علیه ایران، این صنعت رشد خوبی داشت. در حال حاضر حاشیه سود تولیدات صنعت لاستیک ...