0
09045730864
لیست مطالب
تحلیل بنیادی سهم کاما

تحلیل بنیادی سهم کاما

تحلیل بنیادی شرکت باما و پیش بینی سود هر سهم در سال 1400   شركت باما در نزديكي شهر اصفهان در سال 1330 تاسيس گرديده و با سابقه نزديك به 7 دهه از قديمي ترين شركت هاي معدني در ايران ...